Thay dầu máy biến áp

Trong quá trình vận hành để đảm bảo máy biến áp hoạt động hiệu quả và an toàn nên tiến hành bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ để tăng tuổi thọ thiết bị, kịp thời phát hiện những bất thường để kịp thời khắc phục.
Dầu máy biến áp đóng vai trò rất quan trọng để máy biến áp hoạt động. Vì vậy, khi thử nghiệm mẫu dầu không đạt thì nên tiến hành thay thế dầu mới để máy biến áp hoạt động an toàn, đảm bảo cung cấp điện liên tục và hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *