Hồ sơ năng lực - CÔNG TY TNHH NGÂN LỘC PHÚC | THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Hồ sơ năng lực - CÔNG TY TNHH NGÂN LỘC PHÚC | THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Hồ sơ năng lực - CÔNG TY TNHH NGÂN LỘC PHÚC | THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Hồ sơ năng lực - CÔNG TY TNHH NGÂN LỘC PHÚC | THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Hồ sơ năng lực - CÔNG TY TNHH NGÂN LỘC PHÚC | THÍ NGHIỆM ĐIỆN
Hồ sơ năng lực - CÔNG TY TNHH NGÂN LỘC PHÚC | THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

Nguồn nhân lực của công ty chủ yếu là các kỹ sư tốt nghiệp chuyên nghành hệ thống điện được đào tạo chính quy, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình & tâm...
backtop