Dịch vụ - CÔNG TY TNHH NGÂN LỘC PHÚC | THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Dịch vụ - CÔNG TY TNHH NGÂN LỘC PHÚC | THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Dịch vụ - CÔNG TY TNHH NGÂN LỘC PHÚC | THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Dịch vụ - CÔNG TY TNHH NGÂN LỘC PHÚC | THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Dịch vụ - CÔNG TY TNHH NGÂN LỘC PHÚC | THÍ NGHIỆM ĐIỆN
Dịch vụ - CÔNG TY TNHH NGÂN LỘC PHÚC | THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Dịch vụ

Thí nghiệm điện

Thí nghiệm với các thiết bị điện, các công trình điện chuẩn bị đưa vào vận hành (thí nghiệm sau khi lắp đặt) hoặc thí nghiệm kiểm tra chất lượng...

Bảo trì thí nghiệm trạm biến áp tại miền nam

Vấn đề hư hỏng, già cỗi của thiết bị là không tránh khỏi, quá trình được bắt đầu từ khi thiết bị được lắp đặt và đưa vào vận hành. Nếu...

Xây lắp công trình

Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt, chạy thử bàn giao trạm biến áp, tủ bảng điện. Các dịch vụ liên quan đến kỹ thuật hệ thống điện.

LỌC DẦU MÁY BIẾN ÁP

Hệ thống máy tinh dầu máy biến áp CMM 2.0 do hãng Globe Core - Uckraina sản xuất dùng cho mục đích khử khí, khử khí và lọc dầu máy biến áp, các tuabin và...

Thí nghiệm hệ thống Năng lượng mặt

Thí nghiệm hệ thống điện Năng lượng mặt trời trước khi hoà lưới
backtop